แบ่งปันเนื้อหานี้ไปที่... แบ่งปันหน้านี้ลงบน Facebook

เกี่ยวกับไทยไท

Thaithai founder
เมื่อดูแล "ชีวิตและจิตวิญญาณ" ของตนเองได้ดีแล้ว เราจึงถ่ายทอดสู่มนุษย์ทุกคนที่ตามหาในสิ่งเดียวกันนี้

แบรนด์ ไทยไท

กำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561
โดยเริ่มต้นจากชีวิตจริงทั้งชีวิตของ คุณแป้ง ลลนันท์ นาคอนันต์พร เจ้าของแบรนด์
หรือ ที่เรียกกันในนาม นายหญิง ไทยไท